UKUPNO: 3
Šifra: 51
  • detektori pokreta:
  • unutrašnji žični
JA-110P Detek. pokreta
Šifra: 872
  • detektori pokreta:
  • unutrašnji žični
JA-112P Detektor pokreta
Šifra: 862
  • detektori pokreta:
  • unutrašnji žični
JA-115P PIR Senzor 360°